Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
Krusboda ASK
Antenn SKC
 
Björktickegången
Björnmossegången
Flåhackebacken
Fårtickegången
Krusboda Torg
Lummergången
Musserongången
Pärlröksgången
Renlavsgången
Stensötegången
 
Tyresö Bostäder
Krusboda Centrum

Skolor

   
Anläggningssamfälligheten Stensötegången (Stg)
   
       Karta Stensötegången e-post: stg@krusboda.org
   
   
Årsavgiften för 2012 är fastställd till 800 kronor.
   
Styrelse och andra valda funktionärer:
Ordförande (torg 9) Sandra Isberg Stg 3 sandra.m.isberg@gmail.com  
Vice ordförande (torg 5) Tom Flinkman Stg 142 tom.@soundinavia.se  
Sekreterare (torg 8) Åke Fagrell Stg 168 ake.fagrell@comhem.se  
Kassör (torg 1) Marie Rickan Stg 37 marie.rickan@gmail.com  
Garagefogde (torg 2) Christer Sahlin Stg 186 salle19dec@gmail.com    
Ledamot (torg 4) Yvonne Stridh Stg 132 ystridh@gmail.com  
Ledamot (torg 7) Linda Malmrot Stg 112 lindamalmrot@live.se  
Ledamot (torg 6) Christina Carlesson Stg 116 cm.carleson@comhem.se  
Ledamot (torg 3) Peter Wisén Stg 17 peterwisen71@gmail.com  
         
Revisor Stig Johansson      
Revisor Birgitta Ryd Pettersson      
Revisorssuppleant Anita Hildén      
         
Valberedning        
         
         
   
Stämmoprotokoll  
2011

2012

2015

2016

   
   
Mötesprotokoll  
2011:
11, januari 22 februari 16 mars 14 juni    
           
2012:          
7 februari 15 maj 25 september 23 oktober 27 november  
           
2013:          
29 januari          
           
   
2014:  
Januari 24 april 7 maj 16 september 4 november
2  december                  
 
2015:
27 januari 10 mars 21 april 20 maj 2 september
7 oktober                            
 
2016:
20 januari                     16 mars 12 april 25 maj 31 augusti
26 oktober                     7 december      
 
2017:
1 februari                     22 mars      
 
2018:
21 februari 21 mars      
 
 
 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2018-03-28