Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
Krusboda ASK
Antenn SKC
 
Björktickegången
Björnmossegången
Flåhackebacken
Fårtickegången
Krusboda Torg
Lummergången
Musserongången
Pärlröksgången
Renlavsgången
Stensötegången
 
Tyresö Bostäder
Krusboda Centrum

Skolor

 

Skolor i Krusbodas närområde
 

Förskolor:
Förskolan Ballongen
Krusboda torg 2
135 35 Tyresö
Förskolan Dalstugan
Bondevägen 21
135 43 Tyresö
Förskolan Karlavagnen (privat alternativ)
Lummergången 33
135 35 Tyresö
Förskolan Små Fötter (Privat alternativ)
1 avd Pärlröksgången 65-67
135 33 Tyresö

   

Grundskolor:
Krusboda Skola
Krusboda torg 
135 35 TYRESÖ
 
Krusboda skola är en väl fungerande och trivsam skola med förskoleklass, skolår 1-5 och fritidshem.
Skolan är centralt belägen i Krusboda villasamhälle.
Området är trafiksäkert med en omedelbar närhet till natur och friluftsområde. Personalkåren är åldersblandad och kompetent. Vårt mål är att alla skall lyckas i skolan, våra metoder är därför många.
Vi har en tradition av gott samarbete med föräldrar på Krusboda skola.
Krusboda skola utgör mittendelen av en lärande enhet bestående av Ballongens förskola 1-5 år, Krusboda skola 6 -11 år och Dalskolan 12- 15 år
Dalskolan
Krusbodavägen 4
135 35 TYRESÖ
 
Dalskolan startades 1998 och är fullt utbyggd läsåret 2001/2002.
Skolan har ca 300 elever från skolår 6 till och med skolår 9.
Dalskolan ingår som en länk i en enhet med förskolan Ballongen och F-5 skolan Krusboda . Vi strävar efter att ge eleverna en röd tråd i ett livslångt lärande. 

Gymnasieskola:
Tyresö Gymnasium
Farmarstigen 7
135 36 Tyresö
 
Fritids:
Fritidsgården Krusboda
Krusboda torg
135 35 Tyresö
 
För vidare information om skolorna i Krusboda och övriga kommunen: Hänvisas till kommunens hemsida, www.tyreso.se/Barnomsorg_utbildning

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2016-12-15