Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
 
Antenn SKC
 
 
 
 
 
 
   
Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner (SKC)
 
 
 
Årsavgiften till Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner för 2020 är fastställd till 2400 kronor per hel andel. Förfallodag är 31 juli 2020. (Beslut på stämman 2020)
 

I SKCs Kabel-TV-nät finns ett grundutbud av digitala TV-kanaler. Information om kanalerna i grundutbudet finns här

Hela kanalplatslistan för digital-TV från Com Hem finns här.

   

Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen.

 Telefonnumret är  90 222

När du anmäler fel på kabel-TV-anläggningen ombeds du att begära ett s.k. CTT-nummer. Detta nummer kan vara bra att ha om samfälligheten behöver göra efterforskningar senare.

   
   
Styrelse och andra funktionärer valda till stämman 2021
Ordförande Lennart Mårtensson Lmg 83 08-712 72 59
Vice ordförande Nils Willart Mrg 108 08-742 26 59
Sekreterare Nils Willart Mrg 108 08-742 26 59
Ledamot Tomas Persson Mrg 209 08-742 39 39
Ledamot Fredrik Arvedal Stg 37 070-843 50 05
       
Adjungerad Marie Rickan Stg 37 Kassör
Adjungerad Kent Lindberg Lmg 14 073-810 77 33
       
Revisor Ronald Gradin Lmg 92 08-712 59 81
Revisor Jessica Nordstrand Lmg 103  
Revisorssuppleant Anna Snell Lmg 51  
       
Valberedning Vakant    
       
       
e-post: antenn@krusboda.org
   
SKCs protokoll från de senaste årens stämmor finns här:
2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
2013 Extra stämma 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
2020 Extrastämma 2019    
   
SKCs anläggningsbeslut finns här
SKCs stadgar finns här
   
   
Vår leverantör för kabel tv samt internet cable är ComHem. För mer information angående olika abonnemang titta in på ComHems hemsida:


www.comhem.se

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2021-02-19