Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
 
Antenn SKC
 
 
 
 
 
 
   
Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner (SKC)
   
 
 
 
 
2014-11-04 (rev 2016-09-04): Betalning för det nya fibernätet i Krusboda

Här följer en sammanställning av vad besluten, som har tagits på några stämmor, har för påverkan på fastighetsägarnas plånböcker.

Samfällighetsföreningens styrelse kallade till en extra stämma den 5 september 2013 i Tyresöhallen för att ta ställning till en installation av ett nytt fibernät i Krusboda. Stämman beslutade enhälligt att ett nytt nät skulle byggas. Stämman gav också styrelsen mandat att förhandla fram ett avtal inom vissa angivna ramar. Protokollet från extra stämman har funnits tillgängligt på denna hemsida sedan den 1 oktober 2013. Klicka här, så kommer du direkt till protokollet.

Vid förhandlingar kom styrelsen fram till att gränsen för kontantinbetalningen måste bli takvärdet på det mandat som extrastämman medgett, alltså 5000 kronor per andel. När den ordinarie årsstämman den 23 april 2014 skulle fastställa årets utdebitering beslutades, på förslag från styrelsen, att de 5.000 kronorna skulle tas ut med 2.500 kronor vid två tillfällen under året. Förfallodagar blev den 31 augusti och den 30 november 2014.

Det totala beloppet per andelsägare blir enligt stämmobesluten 12.500 kronor. Utöver den ordinarie årsavgiften kommer utdebiteringen av de 12.500 kronorna att ske enligt följande:

2.500 kronor med förfallodag 31 augusti 2014,
2.500 kronor med förfallodag 30 november 2014,
1.500 kronor under andra kvartalet 2015 (i samband med ordinarie årsavgift)
1.500 kronor under andra kvartalet 2016 (i samband med ordinarie årsavgift)
1.500 kronor under andra kvartalet 2017 (i samband med ordinarie årsavgift)
1.500 kronor under andra kvartalet 2018 (i samband med ordinarie årsavgift)
1.500 kronor under andra kvartalet 2019 (i samband med ordinarie årsavgift)

 

 
Ett räkneexempel
Några fastighetsägare, som inte deltagit på stämmorna och som det refereras till ovan, har framfört att 12.500 kronor är alldeles för dyrt för att installera ett fibernät. I det nya avtalet ingår bredbandsuppkoppling 50/10, som hos de flesta operatörer på marknaden kostar cirka 250 kr/månad. När vårt fibernät är färdigt blir detta gratis och man kan säga upp avtalet med sin gamla operatör.
250 kr/månad blir per år 3.000 kronor. Under avtalets löptid på 5 år blir detta 15.000 kronor, vilket skall jämföras med investeringskostnaden på 12.500 kronor. Alltså en VINST på 2.500 kronor !
 
Årsavgiften till Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner för 2019 är fastställd till 2400 kronor per hel andel. Förfallodag är 30 juni 2019. (Beslut på stämman 2019)
 

I SKCs KTV-nät finns ett grundutbud av digitala och analoga TV-kanaler. För att kunna se de analoga kanalerna behövs ingen digitalbox. Information om kanalerna i grundutbudet finns här

Hela kanalplatslistan för digital-TV från Com Hem finns här.

   

Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen.

 Telefonnumret är  90 222

När du anmäler fel på kabel-TV-anläggningen ombeds du att begära ett s.k. SO-nummer. Detta nummer kan vara bra att ha om samfälligheten behöver göra efterforskningar senare.

   
   
Styrelse och andra funktionärer valda till stämman 2020
Ordförande Lennart Mårtensson Lmg 83 08-712 72 59
Vice ordförande Nils Willart Mrg 108 08-742 26 59
Sekreterare Nils Willart Mrg 108 08-742 26 59
Kassör Nagu Gustavsson Lmg 96 076-833 87 28
Nät-tjänster Tomas Persson Mrg 209 08-742 39 39
Nät-teknik Kent Lindberg Lmg 14 073-810 77 33
       
Adjungerad Fredrik Arvedal Stg 37  
       
Revisor Jerker Dahlin Stg 98 073-817 64 00
Revisor Ronald Gradin Lmg 92 08-712 59 81
Revisorssuppleant Mats Rastman Lmg 13 070-942 76 85
       
Valberedning Sandro Persini Lmg 53 08-712 40 04   (sammankallande)
  Mikael Astermyr Prg  
       
e-post: antenn@krusboda.org
   
SKCs protokoll från de senaste årens stämmor finns här:
2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
2013 Extra stämma 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
  Extrastämma 2019    
   
SKCs anläggningsbeslut finns här
SKCs stadgar finns här
   
   
Vår leverantör för kabel tv samt internet cable är ComHem. För mer information angående olika abonnemang titta in på ComHems hemsida:


www.comhem.se

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2019-12-05