Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
Krusboda ASK
Antenn SKC
 
Björktickegången
Björnmossegången
Flåhackebacken
Fårtickegången
Krusboda Torg
Lummergången
Musserongången
Pärlröksgången
Renlavsgången
Stensötegången
 
Tyresö Bostäder
Krusboda Centrum

Skolor

   
Anläggningssamfälligheten Renlavsgången (Rlg)
   
       Karta Renlavsgången e-post: rlg@krusboda.org
   
   
Årsavgiften till Anläggningssamfälligheten Renlavsgången för 2018 är fastställd till 2.800 kronor. (Beslut på stämman i mars 2018)
 
Styrelse och andra valda funktionärer
Ordförande Stig Enbäck Rlg 82 712 80 84, 070-575 68 20   Vald till 2019
Kassör Lars Lundmark Rlg 80 712 83 53, 070-285 96 86   Vald till 2020
Sekreterare Lena Cederlöf Rlg 64 742 13 86, 070-508 13 86   Vald till 2019
Ledamot Leif Ahlgren Rlg 4 742 72 19, 076-883 08 12   Vald till 2020
Ledamot Robert Engström Rlg 36 712 93 63, 070-644 30 22   Vald till 2019
Suppleant Maj-Lis Anderstedt Rig 14 742 07 38, 070-518 01 50   Vald till 2019
Suppleant Josefin Höglund Rlg 7 073-140 24 94   Vald till 2019
           
Revisor Britt-Lis Widberg Rlg 25 712 85 38   Vald till 2019
Revisor Helena Hörnsten Rlg 52 798 95 29   Vald till 2019
Revisorssuppleant Heidi Lundin Rlg 160 073-542 38 49   Vald till 2019
           
Valberedning Lars-Gustaf Ericsson Rlg 40 712 50 77 Sammankallande Vald till 2019
Valberedning Ola Bergkvist Rlg 13 712 95 76   Vald till 2019
Valberedning Jenny Junetoft Rlg 44 076-165 75 99   Vald till 2019
           
 
Renlavsgången firade sitt 40 årsjubileum lördagen den 28 maj 2011 på fotbollsplanen. Det blev en lyckad dag. Vill du se några bilder från festligheterna? Klicka då här.
   
   

Behöver du mäta fukten i din fastighet? ASK har några fuktmätningsutrustningar, som lånas ut till boende i radhuslängorna.
För att resultatet av mätningen skall bli rättvisa, krävs att mätningen görs under lång tid, uppemot 1 år.
Därför kan väntetiden bli lång. Kontakta ASKs kontor tel 1204 7770.

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2018-03-17