Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
 
Antenn SKC
 
 
 
 
 
 
 
   
Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse.
I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden. En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter "Fakta om Krusboda" (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.
   
senaste nytt
 
2021-05-29, kl 12.30:

Samfällighetens årsstämma äger rum torsdagen den 10 juni kl 19.00 utomhus vid badet.

Stämmohandlingarna finns här.

 
 
2019-12-11: Protokollet från extra stämman den 4 december 2019 finns här.
 
 
2019-12-05: I går kväll beslutade den extra stämman i Antennsamfälligheten att vi även efter den 1 juli 2020 skall ha ett SLUTET NÄT, vilket innebär att Com Hem även fortsättningsvis kommer att vara ensam leverantör i vårt nät till den 30 juni 2025.
 
viktiga informationer
   
Kabel-TV-nätet
Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen. Telefonnumret är  90 222
   
 
kalendern

 
aktuella äldre notiser
   


 

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2021-02-19