Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
Krusboda ASK
Antenn SKC
 
Flåhackebacken
Renlavsgången
Stensötegången
 
Tyresö Bostäder
Krusboda Centrum

Skolor

   
Flåhackebacken (Fhb)
   
       Karta Flåhackebacken e-post: fhb@krusboda.org
   

Styrelse och andra valda funktionärer valda för 2013.

Ordförande Lars Lundberg Fhb 54 712 81 59  
Sekreterare Lars-Erik Jonsson Fhb 58    
Kassör Christina Hanson Fhb 50    
Ledamot Calle Carlin Fhb 60    
Ledamot, markansvarig Birger Ekström      
Ledamot, markansvarig Åke Wisén     ake2wisen@tele2.se
Suppleant Bodil Brunn Fhb 44    
         
Revisor Maj-Lis Salomonsson Fhb 62    
         

Stämmoprotokoll:

2008 2009 2010 2011
2012 2013    
 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2018-12-06