Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
Krusboda ASK
Antenn SKC
 
Flåhackebacken
Renlavsgången
Stensötegången
 
Tyresö Bostäder
Krusboda Centrum

Skolor

   
   
Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse.
I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden. En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter "Fakta om Krusboda" (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.
   
senaste nytt
 
2018-06-04: Anläggningssamfälligheten Krusboda har numera en egen hemsida, www.ask-krusboda.se. Detta innebär att material som berör den samfälligheten successivt kommer att tas bort från denna hemsida.
 
2018-03-14: Handlingarna till årsstämman med Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner finns här.
 
2017-10-04: Styrelsen för Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner har beslutat att denna hemsida i sin nuvarande form skall successivt avvecklas fr o m nu och fram till årsskiftet 2019/2020. Bakgrunden till beslutet är primärt att flera samfälligheter arbetar eller planerar att arbeta med egna hemsidor och sekundärt att det är svårt att finna personer som ideellt vill ta på sig uppgiften att sköta denna hemsida. Samtliga styrelser för samfälligheterna i Krusboda har informerats via mail i juni månad i år. Informationen finns att tillgå här (pdf). Musserongångens garagesamfällighet är den första som lämnar den gemensamma hemsidan. Det framgår av att Musserongången inte längre är klickbar i vänsterkolumnen.
viktiga informationer
   
Kabel-TV-nätet
Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen. Telefonnumret är  0771 - 55 00 00 eller 90 222
   
Bostadstyper i Krusboda
I Krusboda finns det flera olika typer av bostäder. Totalt finns cirka 1500 bostäder. På denna sida finns en överblick av husgrupperingarna.
 
kalendern

 
aktuella äldre notiser
2013-10-01: Protokollet från Antennsamfällighetens extra stämma angående fiberinstallation som hölls den 5 september 2013 finns här.
2011-06-04: KRUSBODA FYLLER 40 ÅR! Från och med nu och några år framåt i tiden är det dags för festligheter i Krusboda. Området färdigställdes under åren 1970-1975. Det första området som blev färdigt var RENLAVSGÅNGEN. Helt naturligt blev det också det första delområdet, som firade sin 40 årsdag. Det ägde rum på fotbollsplanen lördagen den 28 maj. Flera aktiviteter ägde rum och vill du kika, kan du göra det genom att klicka här.
 
   

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2018-12-06